gdpr

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Lancea Bt
6768 Baks, Ady Endre utca 48.
Adószám: 22568270-1-06
Cégjegyzékszám: 06-06-016047
Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Képviselő: Kónya Miklós
e-mail: srofciger@gmail.com / hello@lancea.hu

webtárhely-szolgáltató adatai

Tárhely.Eu Kft.
1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.
Adószám: 14571332-2-42
e-mail: iroda@tarhely.eu

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

E-mailben
Az adatokat a számlák kiállításához, illetve szerződéskötésekhez kérem be. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan. A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolatfelvételi űrlapok
Kapcsolatfelvételi oldalon: https://lancea.hu/kapcsolat/
A kapcsolatfelvételi űrlapok elektronikus úton továbbítják az adatokat, email-ben, azokat szerver nem tárolja.

Sütik
Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika
Google Analytics-t használunk statisztikai és minőségbiztosítási célokra.

A kezelt adatok köre

Kizárólag kapcsolattartás, számlázás vagy szerződéskötés céljából kérek be adatokat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Adatok, melyeket bekérek:
• egy cég/vállakozó esetén: cégnév, adószám / közösségi adószám, székhely, e-mail cím, telefonszám
• magánszemélyek esetében név és cím kerül rögzítésre.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Az űrlapok segítségével tárolt személyes adatot korlátlan ideig tárolom, melyet kérésre eltávolítok az adatbázisból. Azokat ismételt marketing célokra (árajánlat adás után) NEM használom fel ismételten.

A számlákat legalább 5 évig megőrzöm, így az ezzel az adatok is legalább 5 évig megőrzésre kerülnek, melyek a számlán megjelentek.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Az adatok tárolása a kiállított számlákon törtnénik. A számlák nyomtatott és digitális formában is tárolásra kerülnek a székhelyemen. A számítógépemet vírusírtóval védem az illetéktelen behatolások ellen. A számlázáshoz szükséges adatokat Ön bocsátja rendelkezésemre elektronikus úton, email formájában átküldve.

Akik kapcsolatba kerülhetnek a személyes adatokkal

A weboldali űrlapok segítségével gyűjtött személyes adatokat (név, emailcím) senkivel nem osztom meg, azokat csupán kapcsolattartás céljából tárolom biztonságosan, digitális formában.

Online számlázó üzemeltetője
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Hozzáférés oka: A szamlazz.hu weblapon keresztül számla kiállítása, annak elektronikus levélben, illetve postai úton történő megküldése.

Könyvelő
Anikó és Rita kft.
6728 Szeged, Tölgyfa utca 73.
Hozzáférés oka: Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a BT könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Helyesbítés
Amennyiben Ön vagy a vállalkozó észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a vállalkozó saját intézkedése folytán a vállalkozó a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés
A kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén nem tudom az Ön adatait törölni. Az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törlöm. Szintén törlöm az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Tájékoztatás
A tájékoztatásra irányuló feladataimat az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 munkanapon belül teljesítem. Tájékoztatás kérése az alábbi módon lehetséges: Elektronikus levél formájában egy elektronikus levelezési címére írt levéllel. Email: hello@lancea.hu

Hozzájárulás visszavonása
Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheti meg: Elektronikus levél formájában egy elektronikus levelezési címére írt levéllel. Email: hello@lancea.hu

Adathordozás
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Vissza a főoldalra

Oldal tetejére